Povećanje kapaciteta poduzeća Aggero d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

KK.11.1.1.01.0208

Kriza koja je pogodila svjetsko gospodarstvo u 2020. godini uzrokovala je stagnaciju poslovanja Prijavitelja i usporavanje tranzicije ka „zero waste“ proizvodnji. Rast i razvoj poslovanja Prijavitelja predloženi će Projekt osigurati kroz ulaganje u digitalnu i zelenu tranziciju nabavom nove opreme za proizvodnju piva te ulaganjem u postavljanje sunčane elektrane u cilju optimizacije i automatizacije proizvodnog i poslovnog procesa, učinkovito korištenje resursa i racionalnu upotrebu energije. Navedeno će dovesti do uvođenja inovativnog proizvodnog procesa, rast prihoda od 60,72%, ostvarenje prihoda od izvoza od 250.000 HRK te zapošljavanja 6 novih djelatnika.

Projekt doprinosi digitalnoj i zelenoj tranziciji kroz optimizaciju procesa proizvodnje korištenjem digitalnih i zelenih tehnologija.
Predmetno ulaganje i provedba projekta doprinijet će rastu i razvoju poduzeća, doprinosi ostvarenju klimatskih i energetskih ciljeva te energetskoj učinkovitosti.
projekt će osigurati konkurentnosti na domaćem tržištu te stvoriti preduvjeti za nastup na inozemnim tržištima.

Ukupna vrijednost projekta: 3.795.558,39 HRK
Sufunancirani iznos: 1.342.221,00 HRK
Osoba za kontakt: Danijel Radek, direktor (info@lepidecki.com, +385 95 2004789)
www.strukturnifondovi.hr


NAZIV PROJEKTA: Digitalizacija poduzeća Aggero d.o.o.
REFERENTNI BROJ: NPOO.C1.1.2. R3-13.01.0555
NAZIV POZIVA: Bespovratne potpore za digitalizaciju NPOO.C1.1.2. R3-13.01
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 81.139,56 EUR
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 47.800,79 EUR
UDIO EU U SUFINANCIRANJU PROJEKTA: 28.680,47 EUR
CILJ (SVRHA) PROJEKTA: Digitalizacija poslovanja ulaganjem u softversku infrastrukturu i pripadajuću opremu koje će omogućiti optimizaciju poslovnih procesa i povećanje prihoda na ciljanim tržištima.

REZULTATI PROJEKTA: Unaprjeđenje 10 poslovnih procesa; povećanje prihoda od prodaje za 23%, osvajanje novog tržišta u Sloveniji, Austriji, Francuskoj, Nizozemskoj, Španjolskoj.

Trajanje projekta: 01.01.2023 – 01.01.2025.