Povećanje kapaciteta poduzeća Aggero d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

24. veljače 2022.

Naziv projekta: Povećanje kapaciteta poduzeća Aggero d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju
Naziv korisnika: AGGERO d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 3.795.558,39 HRK
EU sufinanciranje projekta: 1.342.221,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 28.10.2021. do 28.04.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).